pondelok 7. marca 2011

Skríningové programy v súčasnosti prebiehajúce v SR:Ø       Skríning rakoviny kŕčka maternice 
Ø       Skríning kolorektálneho karcinómu
Ø       Skríning rakoviny prsníka
Ø       Skríning rakoviny prostaty a semenníkov
Ø       Skríning srdcovo – cievnych ochorení ( hypertenzia, hladina triacylglycerolu, cholesterolu,               
          LDL, HDL cholesterolu v krvi)
Ø       Skríning cukrovky
Ø       Skríning chorôb dýchacích ciest (asthma, CHOCHP)
Ø       Skríning TBC
Ø       Skríning osteoporózy
Ø       Skríning obezity
Ø       Predpôrodný skríning (váha, TK, moč, stomatológ, USG, EKG, KS+Rh faktor, serológia, onkocytológia, glyk, bakteriológia, protilátky, event. CVS (odber choriových klkov), event. AMC (amniocentéza), kardiotokograf, záťažový oxytocinový test)
Ø       Popôrodný skríning u novorodencov (Apgarovej skóre, sa vykonáva v 1.,5. a 10.minúte po narodení. Hodnotí sa: srdcová akcia, dýchanie, farba kože, svalový tónus a reakcia na podráždenie, kredeizácia, skríning suchej kvapky: skríning fenylketonúrie a kongenitálnej hypotyreózy sa robí na 5. deň života, cystickej fibrózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie; sonografický skríning bedrových kĺbov na 3.až 5. deň po narodení a kontrolné vyšetrenie v 6. týždni života; na 3.-4.deň po narodení sa robí sonografický skríning vrodených vývojových chýb obličiek a močových ciest, vyšetrenie sluchu, hypoglykémie, u nedonosených detí aj vyšetrenie sietnice očným lekárom..
Ø       Skríning na určovanie psychomotorického vývinu umožňuje hodnotiť vývinové stupne a umožňuje aj včasné odhalenie odchýlok vo vývine. Úroveň psychomotoriky sa hodnotí v týchto úrovniach: rozvoj hrubej a jemnej motoriky, rozvoj reči, rozvoj sociálneho správania a rozvoj poznania
Ø       Skríning sluchu u novorodencov
Ø       Skríning vrodených vývojových chýb
Ø       Skríning drog u mládeže
Ø       Skríning výskytu Helicobakter pylori

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára